• laptopmockup_sliderdy
  • laptopmockup_sliderdy
  • laptopmockup_sliderdy
  • laptopmockup_sliderdy
  • laptopmockup_sliderdy

// PARK HAKKINDA

YahyaKaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerindeki 2567 metrekarelik bir alan üzerinde yaptırılan Kınalı Asker Parkı'nda Çanakkale'dekikara ve deniz savaşlarını yansıtan 9 adet rölyef ve rölyeflerin önlerindeki kaidelerde yer alan açıklama yazıları,3'lü Atatürk heykeli, kınalı askerheykeli, Seyit Onbaşı heykeli, savaşta kullanılan top, siper, Çanakkale savaşlarında hayatını kaybeden 629 Kocaeli'li şehitlerin isimleri, savaştıkları cepheleri gösteren plaketler ve Çanakkale Savaşı cephelerini gösteren birharita yer alıyor. Yeşil alanların da bulunduğu parkta savaşı anlatan 1 adetgörsel ve sesli, 2 adet sesli dinleti sistemi de bulunuyor. Çanakkale Savaşlarının kaderini belirleyen Seyit Onbaşı'nın kullandığı ve özel olarak yaptırılan top da parka getirilerek yerine yerleştirildi.

// ÇANAKKALE SAVAŞLARI

Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Dünya tarihinde ayrı bir yeri olan savaşların arasında yer alır. Bunun nedeni savaş nedeni ile karşı karşıya gelmiş tarafların aralarında bulunan güç dengesizlikleri ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum açısından değerlendirildiğinde ortaya çıkan durum Çanakkale Savaşlarının kaderini etkilemiş savaş yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olmuştur. Fakat Çanakkale’de özellikle Türk askerinin cesaret, fedakarlık ve inanç Dünya’ da büyük bir etki yaratmıştır.


Çanakkale Savaşları’nın oluşma nedeni Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşına dahil olmasıyla birlikte itilaf devletlerinin Çannakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’a saldırıp hem Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak hemde zor durumda olan müttefiki Çarlık Rusya’nın içinde bulunduğu zor durumda ona destek vererek yıkılmasını engellemek amacıyla Çannakkale Boğazı’na muazzam bir zırhlı deniz kuvveti göndermesi ile başlamış buna karşılık Osmanlı Devleti boğazda alabileceği tedbirleri almasına karşın hem teknolojik hemde imkan anlamında geride olması elini kolunu bağlıyordu. Tam bu noktada Türk askerinin cesaret ile gösterdiği iyi planlar neticesini verdi. 18 Mart 1918 tarihinde Çanakkale Boğazı’nın stratejik açından çok önemli bir noktasına Nusret Mayın Gemisi mayınları yerleştirilmesi bütün deniz savaşlarının gidişatını değiştirmiş Türk askeri göstermiş olduğu bu başarı itilaf devletlerini Çannakkale’yi sadeece denizden geçemeyeceklerini anlamalarını sağlamış bunun üzerine özellike İngiltere’nin sömürgelerinden oluşturmuş olduğu büyük bir orduyu Çanakkale’ye getirmesi kara savaşlarının başlamasına neden olmuş, Osmanlı Devleti’nin son savaşından Dünya üzerinde görülmemiş inanç ve dirençle kazanarak çıkmasını sağlamıştır.

// KINALI ASKER

Yüzbaşı Sırrı Bey, cepheye yeni gelen askerleri denetlerken, bir yandan da onlarla sohbet ediyor, “Nerelisin?” ya da “Kaç kardeşsiniz?” gibi sorular soruyordu.Gözleri bir ara, saçının bir tarafı kınalanmış delikanliya takıldı. Delikanlıyı yanına çağirdı ve merakla sordu:“Adın ne senin, evladım?” dedi.Delıkanlı hazır ol durumuna geçti ve komutanın sorusunu bir solukta yanıtladı:“Hasan komutanım” dedi. Sonra da, komutanın “Nerelisin?” sorusunu da aynı çeviklikte yanıtladı:“Tokat’lıyım, komutanım” dedi. “Tokat’in Zile kazasındanım…” Yüzbaşı Sırrı Bey şimdi de, kafasını kurcalayan sorusunu sordu: “Peki evladım, bu kafanın hali ne?” dedi. “Saçlarını ortası neden böyle kırmızı boyalı?”Hasan, duraksamadan yanıt verdi:“Cepheye gitmek için evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaktı, komutanım” dedi. “Neden yaktığını da bilmiyorum.”Yüzbaşı daha fazla üstelemedi, “peki, gidebilirsin Kınalı Hasan” dedi.Onun o gün ağzından çıkan “Kınalı Hasan” adı, Hasan’ın o günden sonraki adı oldu. Cephe de tüm arkadaşlarının ağzında onun adı artık, “Kınalı Hasan” idi. Arkadaşları ona “Hasan” yerine “Kınalı Hasan” demekle kalmıyorlar, saçlarının ortasındaki kınasına takılıyorlar, onun kınalı saçını, zaman zaman yoğunluğunu artırdıkları şakalarının konusu da yapıyorlardı.


Kınalı Hasan, arkadaşlarına karşı sevecen tutumu ve cephedeki cesur atılımlarıyla kısa sürede tüm arkadaşlarının sevgisini kazandı.Bir gün memleketine mektup göndermek isteyince, arkadaşlarından yardım istedi.“Anama, babama burada iyi olduğunu ve ellerinden öpmek istediğimi bildirmek istiyorum ama, okumam yazmam yok, mektup yazamıyorum” dedi. “Bana biriniz olsun yardım eder mi acaba?”Bir değil, bir çok arkadaşı yardımına geldi Kınalı Hasan’ın:“Sen söyle, biz yazalım mektubunu” dediler. Kınalı Hasan, söylüyor, bir arkadaşı yazıyor, öteki arkadaşları ise, mektubu yazanın sağından solundan başlarını uzatarak, söylenenleri doğru yazıp yazmadığını denetliyorlardı.“Sevgili anacığım, babacığım” diye başlıyordu Kınalı Hasan’ın mektubu ve “hasretle ellerinizden öperim; ben burada çok iyiyim, beni sakın merak etmeyin” diye devam ediyor.“Kız kardeşini, kendinden bir küçük erkek kardeşinin sağlığını ve hatırını soruyor, köydeki herkesin burnunda tüttüğünü ve kimsenin kendisini merak etmemesini” söyledikten sonra, “Biz burada var oldukça, bilesiniz ki düşman bir adım bile ilerleyemeyecektir” cümlesiyle bitiyordu. Mektubunu yazdırmayı bitiren Kınalı Hasan, tam zarfı kapatırken birden durdu ve “iki üç satır daha ekleteceğini” söyleyerek mektubunun sonuna şunları ekletti:“Anacığım, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın ama, burada komutanların da, arkadaşlarım da benimle hep dalga geçtiler. Cepheye gitmek sırası yakında insallah Ahmet’e de gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma saçına. Burada onunla da dalga geçmesinler. Bir kez daha ellerinden öperim, sevgili anacığım.


”Gelibolu’da savaş giderek şiddetleniyordu. Ingilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle Gelibolu’ya yüklenmeye başlamışlardı. Gelibolu Cephesini savunan erlerimiz, önceleri teker teker, sonraları beşer beşer, onar onar şehit oluyorlardı. Onlara destek olmak için giden yedek güçler de yeterli olmuyor, onların sayıları da giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınalı Hasan’ın komutanı da bu durum karşısında çaresizliğinden ve hırsından yerinde duramıyordu. Kendisinin bölüğü, henüz sıcak temasa hazır değildi. Onlar yeni gelmişlerdi cepheye. Genç erlerini, insan bedenini süngü ve mermilerle orak gibi biçildiği bu cepheye göndermek zorunda kalmaması için Allah’a dua ediyordu.Komutanlarının bu düşünceli ve sıkıntılı durumunu gören ve cephenin düşmekte olduğunu bilen Kınalı Hasan ve arkadaşları, komutanlarına gittiler ve ondan, kendilerini cepheye göndermesini istediler. Erlerinin yalvarırcasına birkaç kez yineleyerek bildirdikleri bu istekleri karşısında komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile onların bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı.Kınalı Hasan ve arkadaşları, sevinç çığlıkları atarak cepheye, bile bile ölüme gidiyorlardı.


Kısa bir süre sonra Hasan Cephede iken, anne ve babasından mektup geldi. Mektubu onun yerine komutanı okudu Kınalı Hasan’a. (Bu mektubun aslı Çanakkale Müzesi’nde sergilenmektedir.)Gelibolu cephesine gitmeden önce onun, arkadaşlarına yazdırdığı mektubuna, aile adına babası yanıt veriyordu:“Oğlum Hasan, nasılsın, iyi misin gözlerinden öperim, selam ederim” dedikten sonra şöyle devam ediyordu mektup:“Öküzü sattık, parasının bir kısmını sana gönderiyoruz, bir kısmını da yakında cepheye gidecek küçük kardeşine veriyoruz. Simdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum. Zaten artık Zahire’ye de fazla ihtiyacımız olmadığı için, yorulmuyorum da. Siz sakın bizi merak etmeyin, bizi düsünmeyin.” Babası mektupta, köydeki herkesten, akrabalarından haberler verdikten sonra, “şimdi sana ananın da diyeceği bir şey var” diyerek sözü ona bırakıyordu. Mektubun bundan sonraki bölümü, Kınalı Hasan’ın anasının ağzından yazılmiştı. Şöyle diyordu anası:“Ey gözümün nuru Hasanım, Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalmazsın. ben, senin anan isem, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah, bu vatan için seni besledi. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Sen bu ailenin seçilmis kurbanısın.Hasanım söyle Zabit Efendi’ye, bizim köyde üç şeye kına yakarlar:1) Gelinlik kıza, gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun diye, 2) Kurbanlık koça, Allah’a kurban olsun diye, 3) Askere giden yiğitlerimize, vatana kurban olsun diye…Ben de seni evlatlarım arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım.Allah’ın hükmüyle, Allah seni Ismail Peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anacaktır.Gözlerinden öperim, Annen Hatice, O gün güle oynaya Gelibolu cephesinde ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Hasan cephede savaşır, savaşır. Sonra yaralanır, geriye alınır. Cephenin hemen gerisinde Sığındere Köyü’ndeki sargı yerine getirilir. Fakat tedavi göremeden şehit olur. Diğer şehitlerle birlikte, Hasan’ında kimlik tespiti yapılıp mezarlığa gömülecektir. Bu işlerle görevli Zabıt Namzeti (Yedek Subay) Mehmet Efendi, Kınalı Hasan’ın üzerini aradı, anasının mektubunu ve tamamlanmamiş bir şiir karalaması buldu.“Anam yakmış kınayı adak diye, Ben de vatan için kurban doğmuşum.Anamdan Allah’a son bir hediye...